Tracé voor bijkomende pijpleidingen absolute noodzaak

Het vastleggen van een tracé voor de toekomstige aanleg van ondergrondse pijpleidingen tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Duitse Ruhrgebied is een absolute noodzaak om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren.

Essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, reageert daarmee op de beslissing van de Vlaamse regering om het planningsproces voor de leidingstraat Antwerpen-Ruhr tijdelijk te pauzeren. De chemiesector staat open voor constructief overleg om een doorstart te kunnen maken in dit belangrijke dossier dat past in een langetermijnvisie om te voorzien in cruciale infrastructuur voor de industriële transitie.

Share This Post