Routekaart voor duurzame transitie chemie-industrie

De Europese Commissie heeft de ‘Transition Pathway for the Chemical Industry’ gepubliceerd.

Dat is een uitgebreide en unieke roadmap die de chemie-industrie in België en Europa moet helpen om tegen 2050 de doelstellingen van de Europese Green Deal mee te realiseren. In de routekaart staan zo’n 200 concrete acties en randvoorwaarden beschreven die nodig zijn voor een succesvolle industriële transitie richting circulariteit en klimaatneutraliteit, mét behoud van de internationale concurrentiekracht.

De chemiesector is de eerste energie-intensieve industrie met een eigen transitiepad. De sector verwacht dat er vele tientallen miljarden euro’s aan extra investeringen nodig zullen zijn om deze ongeziene transitie mogelijk te maken. Dit dient bovendien te gebeuren in een bijzonder krappe tijdspanne en binnen een zeer uitdagende geopolitieke context. De huidige energiecrisis heeft de internationale concurrentiepositie van de chemie-industrie zwaar onder druk gezet, waarbij Europa ook moet opboksen tegen grootschalige economische steunprogramma’s in andere landen en werelddelen. 

Martin Brudermüller, CEO BASF en voorzitter van de Europese chemiefederatie Cefic: “De publicatie van dit transitiepad is een belangrijke mijlpaal. De chemie-industrie in Europa is al volop bezig met haar transformatie, maar deze routekaart biedt de sector meer duidelijkheid en perspectief. Een radicale industriële transitie realiseren op minder dan 30 jaar is een ongeziene uitdaging. Een doelgerichte uitvoering van dit traject binnen een realistisch beleidskader zal de toekomst van de chemie-industrie in Europa bepalen. We staan klaar om samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten werk te maken van een duurzame en veerkrachtige chemie-industrie.”

 

Share This Post