Tracé voor bijkomende pijpleidingen absolute noodzaak

Het vastleggen van een tracé voor de toekomstige aanleg van ondergrondse pijpleidingen tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Duitse Ruhrgebied is een absolute noodzaak om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren.