Optimalisatie van bestaande watervoerende installaties zonder grote werken

Johan Baan

Hydronic System Optimisation (Hysopt)

Woensdag 22 maart

14u30 - 15u00

Een spin-off van de Universiteit Antwerpen heeft een disruptieve reken- en simulatiesoftware ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderbouwde studies. Gemiddelde energie besparing van 31% met de daaraan gekoppelde CO2 reducties van 46% over alle projecten heen – is hier iemand geen kandidaat voor?